ספרים
 
AutoCAD 2010-מדריך למשתמש - דו-ממד
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2009.
הספר מכיל 464 עמודים ודיסק תרגול.
פרטים נוספים >>
 
Revit - מדריך למשתמש
(לגרסה 7, 8, 9, 2008).
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין.
יצא לאור בשנת 2007.
הספר מכיל 320 עמודים ודיסק תרגול.
פרטים נוספים >>
 
רוויט
פרטים נוספים >>
 
SolidWorks
פרטים נוספים >>
 
AutoCAD 2016-2012 - דו ממד - מדריך למשתמש
פרטים נוספים >>
 
Autocad 2010 - תלת ממד - מדריך למשתמש
פרטים נוספים >>
 
כולל עדכון לגרסה 2010