SolidWorks 2010/12 מדריך למשתמש - מהדורה שניה.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2012. הספר מכיל 464 עמודים ודיסק תרגול.


AutoCAD 2012 - מדריך למשתמש – דו ממד.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2011.
הספר מכיל 528 עמודים ודיסק תרגול.

 

SolidWorks 2010 מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2010. הספר מכיל 384 עמודים


AutoCAD 2010 - מדריך למשתמש – תלת ממד.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2010.
הספר מכיל 224 עמודים.

Revit 2010 - מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2009.
הספר מכיל 320 עמודים ודיסק תרגול.

AutoCAD 2010 - מדריך למשתמש – דו ממד.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2009.
הספר מכיל 460 עמודים ודיסק תרגול.2008/
AutoCAD 9 - מדריך למשתמש.                         נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2008. הספר מכיל 630 עמודים ודיסק תרגול.

 


Revit - מדריך למשתמש (לגרסה 7, 8, 9, 2008).
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2007.
הספר מכיל 320 עמודים ודיסק תרגול.


 

AutoCAD 2006/7 - מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2006.
הספר הכיל 500 עמודים.

 


מדריך למשתמש Architectural Desktop 2005.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2005.
הספר הכיל 280 עמודים.


AutoCAD 2004/5 - מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2004.
הספר הכיל 480 עמודים.


Architectural Desktop 3.3 - מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2002.
הספר הכיל 440 עמודים.


Architectural Desktop 2i - מדריך למשתמש.
נכתב ע"י זאב גלברד ושלמה רבין. יצא לאור בשנת 2002.
הספר הכיל 220 עמודים.


מדריך לאוטוקד 2000/2 דו-ממד.
נכתב ע"י זאב גלברד. יצא לאור בשנת 2000.
הספר הכיל 320 עמודים.


בניית מודלים תלת-ממדיים ותצוגה ריאליסטית באוטוקד 14 .
נכתב ע"י זאב גלברד. יצא לאור בשנת 1999.
הספר הכיל 220 עמודים.


מדריך לאוטוקד 14 דו-ממד.
נכתב ע"י זאב גלברד ותומי שווד.
יצא לאור בשנת 1998 בהוצאת "אורט ישראל.
הספר הכיל 230 עמודים.