עדכונים

בדף זה נמצאים קישורים לעדכונים שכתבנו לתוכנות  AutoCAD ,Revit ו- SolidWorks

באמצעות הקישורים אפשר לצפות בעדכונים ולהוריד ללא תשלום.
 
לצפייה בחוברת עדכון ל -  2019 REVIT לחץ כאן
 
לצפייה בחוברת עדכון ל - AUTOCAD 2019 לחץ כאן
 
לצפייה בחוברת עדכון ל - AUTOCAD 2018 לחץ כאן
 
  לצפייה בחוברת עדכון ל - 2018 REVIT לחץ כאן
 
  לצפייה בחוברת עדכון ל- Autocad 2017 לחץ כאן.
 
 לצפייה בחוברת עדכון ל - Revit 2016 לחץ כאן.
 
 לצפייה בחוברת עדכון ל- Autocad 2015 לחץ כאן.
 
לצפייה בחוברת עדכון ל - SolidWorks 2013-2015  לחץ כאן.

לצפייה בחוברת עדכון ל- Autocad 2014 לחץ כאן. 
  
לצפייה בחוברת עדכון ל - Autocad 2013 לחץ כאן.
 
לצפייה בחוברת עדכון ל - Revit 2013 לחץ כאן.
  
לצפייה בחוברת עדכון ל - Revit 2011-2012 לחץ כאן.